Over Planburo Tummers

Planburo Tummers ontwikkelt woningen en appartementen in de regio Zuid/oost Brabant en Limburg. Het werkterrein omvat `ruwweg` de driehoek Eindhoven, Venlo en Maastricht. Planburo Tummers B.V. richt zich met name op inbreidingsocaties.

Planburo Tummers onderzoekt op basis van socio-demografische gegevens de verkoopmogelijkheden van een project. De marktsituatie van bijvoorbeeld de Zuid-oostelijke mijnstreek is absoluut niet te vergelijken met de regio Eindhoven. Gemiddeld besteedbaar inkomen, bevolkingsopbouw en de economische activiteit zijn enkele indicatoren voor de maximale verkoopprijs en de verkoopsnelheid.
Gegeven deze randvoorwaarden is het de taak van de projectontwikkelaar om zo'n product te ontwikkelen dat aansluit bij de specifieke wensen van die consumenten in die regio.

Planburo Tummers B.V. kan ook op projectbasis deze werkzaamheden voor derden uitvoeren, eventueel kunnen wij op adviesbasis voor een gemeente, woningbouwvereniging, aannemer of een grondeigenaar een locatie herontwikkelen. Middels een persoonlijk onderhoud zijn wij gaarne bereid om U hierover meer informatie te verstrekken.

Analyse

Om tot een onderzoeksresultaat te komen analyseert Planburo Tummers B.V. onder andere de:

 • Economische vooruitzichten voor die regio.
 • Algehele marktvraag:
  • Rentepercentage hypothecaire leningen.
  • Leencapaciteit.
  • Gemiddeld aankoopbedrag.
  • Groei inwoneraantal en natuurlijke behoefte.
  • Aantal gerealiseerde nieuwbouw woningen.
  • Besteedbaar inkomen ten opzichte van landelijk gemiddelde.
 • Locatie:
  • Voldoet deze aan de wensen van de (locale) consument.
 • Planopzet:
  • Voldoet deze aan de wensen van de (locale) consument.
 • Concurrentieanalyse:
  • Vergelijking met gelijksoortige projecten in de omgeving.
Vervolgens wordt een woningtype ontwikkeld dat door vormfactor, detaillering, materiaalkeuze en dergelijke het optimale biedt in relatie met de kosten. Uiteraard mag dit niet leiden tot een type woning dat opvalt door zijn soberheid. Gestreefd wordt naar een passende en tevens betaalbare woning. Planburo Tummers B.V. selecteert hierbij onder andere een concurrerende aannemer.

Op basis van deze aanpak zijn onder andere de volgende projecten gerealiseerd:
 • 11 appartementen Limburglaan in Weert;
 • 8 halfvrijstaande woningen op de Brandstraat in Weert;
 • 4 halfvrijstaande woningen op de Coolenstraat in Weert;
 • 8 geschakelde woningen op de Antoniusstraat in Venlo;
 • 8 appartementen op de Betouwstraat in Tegelen;
 • 3 senioren woningen Meidoornstraat in Budel;
 • 11 appartementen Industriestraat in Kerkrade;
 • 4 woningen Sutjensstraat in Weert;
 • 6 Appartementen Onder de Kerk in Maastricht;
 • 14 appartementen en 16 woningen Benzenraderweg in Heerlen;
 • 6 woningen Swartbroek Bij Polderte in Weert.
Sneppendijk 27, 6026 AA Maarheeze, Nederland | tel. 0495-594477 | planburotummers@outlook.com
Planburo Tummers b.v. | Planburo Tummers II b.v. | Tummers Trade b.v.